Miksi juuri Kaisamari olisi hyvä Helsingin piispaksi?

 Sitoutunut kirkon ykseyden tavoitteluun

Piispan tehtävä on vaalia kirkon ykseyttä ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa. Tätä tehtävää piispa hoitaa yhteistyössä tuomiokapitulin kanssa ja piispainkokouksen jäsenenä.

Kaisamari on sitoutunut vahvasti kirkon ykseyden tavoitteluun ja on tehnyt koko työuransa ajan töitä sen eteen. Näissä tehtävissä hän on perehtynyt kirkon historiaan ja luterilaiseen tunnustukseen ja tuntee hyvin myös ekumeenista teologiaa. Hän on yli kymmenen vuoden ajan työskennellyt kirkkojenvälisissä oppikeskusteluissa johtavien luterilaisen teologian asiantuntijoiden kanssa.

Ymmärtää kirkon ja ympäröivän yhteiskunnan suhteen

Kirkon tehtävä toteutuu osana historiallista ja tunnustuksellista jatkumoa, mutta jatkuvassa vuorovaikutuksessa muuttuvan yhteiskunnan kanssa. Sen vaalimiseksi piispan tulee tuntea kirkon usko, oppi ja historia, kyetä lukemaan maailman ja yhteiskunnan muutosta ja pitää katse tulevassa.

Kaisamari on perehtynyt tutkimustyössään kirkon ja valtion suhteisiin sekä kirkkoihin osana eurooppalaisia yhteiskuntia. Luterilaisen maailmanliiton teologisen osaston johtajana ja ekumeenisten asioiden apulaispääsihteerinä hän on perehtynyt luterilaiseen teologiaan ja siitä nousevaan kirkon julistukseen ja palvelutehtävään.

Kokemusta ja kykyä esimiestehtäviin

Kirkkoherrat ovat piispan lähimipiä työtovereita. Yhdessä heidän kanssaan piispan tehtävänä on tukea papistoa, seurakunnan työntekijöitä ja seurakuntia niiden työssä. Piispa on myös tuomiokapitulin henkilökunnan esimies. Näissä tehtävissä tarvitaan monipuolisia esimiesmistaitoja ja sosiaalisia taitoja, kykyä kuunnella muita ja herkkyyttä tulkita ristiriitatilanteita. Piispan tulee olla tasapuolinen ja helposti lähestyttävä voidakseen menestyksellisesti toimia hiippakuntansa työyhteisön kaitsijana.

Kaisamarilla on sekä luontaista kykyä että esimiestehtävien ja kirkon eri tahoilla toimimisen myötä kehittynyttä taitoa kuunnella, tukea ja johtaa monitasoista ja -tahoista työyhteisöä. Hänellä on vankkaa kokemusta sekä muutos- että sisältöjohtamisesta.

Rautainen ekumenian asiantuntija

Vuoden 2016 alusta lähtien piispainkokous on vastannut Suomen evankelisluterilaisen kirkon kansainvälisistä ja ekumeenisista kysymyksistä.

Kaisamari on näiden kysymysten johtavia asiantuntijoita maassamme. Hän tuntee ekumeenisen liikkeen, kirkkojen muuttuvan ja vahvistuvan roolin kansainvälisessä yhteisössä, sekä kirkon lähetystehtävään liittyvät kysymykset laajemminkin. Kaisamarilla on laajat verkostot luterilaisten kirkkojen, mutta myös esimerkiksi katolisen kirkon, ortodoksisten ja anglikaanisten kirkkojen sekä helluntailiikkeen parissa. Kielitaitoisena ja verkostoitumiskykyisenä ihmisenä uusien yhteyksien solmiminen ja esiintyminen kansainvälisilläkin foorumeilla on Kaisamarille luontaista.

Neuvottelutaitoinen yhteyden rakentaja

Yhteiskunnallisen tilanteen muuttuessa kirkko joutuu yhä uudelleen sanoittamaan suhdettaan Raamattuun, oppiin ja yhteiskuntaan. On tärkeää, että näihin keskusteluihin osataan tarjota yhteyttä rakentavia näkökulmia ja yhteyttä tukevia toimintamalleja.

Kaisamarilla on kokemusta toimimisesta monikulttuurisissa työyhteisöissä ja taitoa neuvotella erilaisten yhteistyökumppanien kanssa. Näissä tehtävissä hän on oppinut neuvottelemaan monenlaisista teologisista ja työskentelytraditioista tulevien ihmisten kanssa. Hän tuntee myös luterilaisten kirkkojen elämää hyvin monenlaisissa toimintaympäristöissä.

Tilanneherkkyyttä ja ymmärrystä seurakuntien työn tukemiseen

Piispan tehtävänä on edistää hyvää työyhteyttä seurakunnissa. Tämä tarkoittaa seurakuntien työn tukemista ja ohjaamista sekä silloin kun asiat sujuvat hyvin että ristiriitatilanteissa. Piispankin on hyvä muistaa, että kirkon perustyö tehdään seurakunnissa. Sieltä löytyy myös seurakuntatyön paras asiantuntemus. Sen ymmärtäminen, vaaliminen, vahvistaminen ja seurakuntien työn ja työntekijöiden tukeminen ovat piispan keskeisimpiä tehtäviä. Piispan tehtävänä on luoda puitteita ja edellytyksiä seurakuntien ja niiden työntekijöiden työlle ja rakentaa työtä tukevaa ja kannustavaa ilmapiiriä hiippakunnan alueella.

Kaisamarin juuret ovat syvällä paikallisessa seurakunnassa, jonka toimintaan hän on osallistunut monen vuoden ajan myös luottamushenkilönä. Vuodet kirkkohallituksessa seurakuntien kansainvälisen työn ja ystävyysseurakuntatyön parissa ovat kehittäneet asiantuntemusta myös seurakuntien laajemmasta yhteistyöstä. Sosiaaliset taidot, ymmärrys, luottamus, kuuntelu ja tilanneherkkyys ovat taitoja, joita piispalta tässä työssä edellytetään. Juuri näistä henkilökohtaisista ominaisuuksista Kaisamaria on useissa yhteyksissä kiitetty.

Hallitsee strategisen suunnittelun ja laajat kokonaisuudet

Piispalta edellytetään visioita siitä, miten hiippakunnan toimintaa tulee kehittää ja kykyä toteuttaa sitä yhteistyössä muiden kanssa. Häneltä vaaditaan myös taitoa nähdä yksittäiset kysymykset osana laajempaa kokonaisuutta.

Suuren kansainvälisen kirkkojärjestön johtotehtävissä Kaisamari on tottunut pohtimaa kirkon missiota sekä julistuksen että palvelutehtävän näkökulmasta. Hänellä on kyky hahmottaa suuria toiminnallisia kokonaisuuksia ja kirkon ja yhteiskunnan vuorovaikutusta.