Tukijoiden näkemyksiä Kaisamarista

Tuomo Kankkunen, Porvoon suomalainen seurakunta, maanviljelijä (eläkkeellä)

Kaisamarista, hänen persoonastaan nousee mieleen Keski-Suomen kotiseutulaulu, varsinkin sen viimeinen säkeistö: ʺTäällä on naapuri heimoni verta, täällä on ystävä voittamaton, tänne, ah tänne on kaipaus kerta, täällä on kaipaus kerta, täällä on kaikki, mi kallista on! ʺ Oiva matkaohje piispalle.Siunausta, voimia ja rohkeutta meille kaikille Kaisamarin vaalityöhön.

Petri Järveläinen, dosentti, rehtori

Helsingin piispanvaalissa äänestäjiä hemmotellaan kolmella niin tasokkaalla ehdokkaalla, että pää menee pyörälle eikä valintaa ole helppo tehdä.

Päätöksen helpottamiseksi muutama kylmä fakta: Tunnen Kaisamari Hintikan opiskeluajoiltamme. Jo tuolloin hän oli hieno leidi ja hyvä jätkä: fiksu, kompleksiton, ahkera, hyville jutuille naurava, asiapainotteinen, sydämellinen, eponnistumisia ymmärtävä ja globaali. Hänen ei tarvinnut tehdä näissä asioissaan itseään tykö. Hän vakuutti sellaisenaan.

Ammattijohtajana en ihmettele, että Kaisamari on menestynyt kansainvälisissä johtamistehtävissä, jotka edellyttävät substanssiosaamista, ristiriitojen sietokykyå, henkilöstöjohtamisen kannalta olennaista psykologista silmää ja uskoa asiaan.

Kaisamari on helsinkiläinen, mutta hänen ulkopuolisuutensa eli globaali perspektiivinsä on momentum, jonka jokainen johtamistyön headhuntereista toisi esille. Työssään hän on paneutunut sellaisten kysymysten ratkomiseen, jotka vähitellen ovat rantautumassa myös Helsingin seudulle. Kokemuksensa ja työssään osoittamiensa näyttöjen osalta Kaisamari on askelen muita edellä, kuten piispan pitääkin olla.

Tarja Kantola, kunnallispoliitikko ja kansalaisjärjestövaikuttaja

Ehdolla on kolme kovan luokan ehdokasta. Omaksi ehdokkaakseni olen valinnut Kaisamari Hintikan. Minulla on ollut mahdollisuus seurata hänen työtään ja tapaa toimia kotimaassa ja maailmalla. Arvostan hänen osaamistaan, laajoja kontaktejaan ja ekumeenista kokemusta. Mutta erityisesti arvostan hänen kykyään olla lämpimästi läsnä erilaisten ihmisten keskellä.

Miikka E Anttila, TT

Tunnen Kaisamarin jo opiskeluajalta. Hän on huolellinen ja asioihin paneutuva, huumorintajuinen ja sydämellinen ihminen, joka on työssään Luterilaisessa Maailmanliitossa oppinut kohtaamaan ja ymmärtämään hyvin eri tavoin ajattelevia ihmisiä. Hänelle ei myöskään ryppyillä.

Pauliina Parhiala, johtaja, ACT Alliance

Kaisamari on näkemyksellinen ja aikaansaava. Hänellä on visio ja kyky innostaa ihmisiä toteuttamaan tätä visiota kanssaan. Hän on luotettava ja hänellä on kyky arvostaa muita ja heidän tekemäänsä työtä. Kaisamari kommunikoi vakuuttavasti ja rakentaisi piispana kirkolle hyvää kasvokuvaa.

Kaarlo Kuntsi, Sipoon suomalainen seurakunta

Kansainvälinen luterilainen. Näihin kahteen sanaan tiivistyy kaikki, tässä nykyisessä maailmanajassa.

Jukka Helle, Kuopion hiippakunnan kansainvälisen työn hiippakuntasihteeri

Kaisamari toisi piispakuntaan lisää ekumeenista ja globaalia osaamista. Itse pitkään ulkomailla asuneena ajattelen, että muun globaalin kirkon (luterilaisten ja muiden) äänen pitäisi kuulua entistä enemmän myös meidän kirkossamme. Siksipä Kaisamari olisi oivallinen valinta piispaksi.

Elina Sauri-Reinikka

Kasu on viisas, sanavalmis ja empaattinen.

Lea Taivalsaari, toimittaja, Vuosaari

Laaja-alainen osaaja, sydämen sivistynyt, kuunteleva ja kohtaamisiin pysähtyvä, yhteyttä korostava, aikaansaava tekijä.

Haka Kekäläinen, diakoniapastori, Pitäjänmäki

Pätevä, syvällinen, keskusteleva, läsnäoleva, aito, nainen.

Nele Borchardt

Tutustuin Kaisamariin ordinaatiokoulutuksessa. Hän on osaava, viisas ja huumorintajuinen ihminen. Kaisamarin kansainvälinen työkokemus on merkittävä.

Marjo-Riitta Antikainen, dosentti, yliopistolehtori

Kaisamari on kokenut, pätevä, taitava, täysipäinen ja tasapuolinen. Keskusteleva ja lähestyttävä linjakas teologi, monissa liemissä keitetty.

Kaisamarin kummipoika Eero, 18 v.

Kai siitä ihan hyvä piispa tulis.

Leena Väyrynen-Si, pastori, alue- ja musiikkisihteeri, Malmi

Kaisamari Hintikalla on sellaista osaamista ja kokemusta, jota Helsingin hiippakunta ja Suomen kirkko tarvitsee. Hän on levollinen ja ymmärtävä johtaja, joka hallitsee monenkeskiset ja erilaisista lähtökohdista tulevien välisten neuvottelujen tuloksellisen johtamisen. Johtajan on hyvä kyetä katsomaan omaa piiriä ja yhteisöä laajemmalle ja kirkon kaltaisessa ”monikansallisessa yrityksessä” se on välttämätöntä. Siksi Kaisamari on minun valintani piispaksi!

Maria Immonen, maailmanpalveluosaston johtaja, LML, Geneve

Työskentelen Kaisamarin kanssa päivittäin ja tiedän, että hän on taitava, ihmisläheinen ja huumorintajuinen johtaja, joka osaa ottaa ihmiset huomioon erilaisina persoonina riippumatta taustasta tai asemasta. Hänellä on poikkeuksellinen taito tulla toimeen eri tavoin ajattelevien ihmisten kanssa ja löytää yhteisiä polkuja eteenpäin, ymmärtäen erilaisuutta ja kunnioittaen ja arvostaen rauhallista keskustelevaa otetta asioiden käsittelyyn. Kaisamari on Geneven suomalaisen seurakunnan pappi, joka huomioi kaikki vauvasta vaariin ja luo yhteisöllisyyden tunnetta ja pitää yllä selkeää kirkollista ja kristillistä profiilia Geneven kansainvälisessä suomalaisyhteisössä. Kollegana Kaisamari on rohkaiseva, kiinnostunut kaikista työaloista ja aktiivisesti yhteistyöhön hakeutuva.

Anne Granstöm, seurakuntapastori, Mikael

Fiksu nainen, jolla vahva kokemus kirkon kansainvälisissä tehtävissä.

Ismo Dunderberg, professori, dekaani, Oulunkylä

Olen todella iloinen, että Kaisa lupautui ehdokkaaksi piispanvaaliin. Piispalta vaaditaan yhä enemmän sellaista kirkkojen kansainvälisten suhteiden asiantuntemusta, jota Kaisalla on. Asiantuntemuksen lisäksi Kaisassa on johtaja-ainesta. Tästä kertoo se, että hän on noussut lyhyessä ajassa johtavaan asemaan Luterilaisessa Maailmanliitossa. Kaisa osaa kuunnella, mutta osaa myös tehdä päätöksiä. Kaisa on henkilönä avarakatseinen, inspiroiva ja iloinen, mutta tarvittaesssa myös jämäkkä. Ja kyllä, minusta on tärkeää sekin, että piispojen joukossa on jatkossakin ainakin yksi nainen (ja mieluummin useampiakin). En ole tässä vaalissa valitsijana, mutta jos olisin, #äänestäisinkaisaa.

Outi Lehtipuu

Kaisamarissa asiaosaaminen yhdistyy ystävällisyyteen ja lämpöön. Kansainvälisen työn tuoma kokemus on antanut hänelle kyvyn nähdä kauemmaksi. Kaisa on jämäkkä ja samalla ihmisläheinen johtaja. Nainen paikallaan.

Päivi Salmesvuori, yliopistolehtori, Oulunkylä

Miksi kannatan Kaisamaria piispaksi? Olen tuntenut hänet 1990-luvulta lähtien ja mieleeni tulee hakematta kuva prismasta, josta lähtee erivärisiä säteitä.. * Yksi säde viestittää, että hänellä on yhtä hyvin maalliset kuin hengelliset arvot kohdallaan. * Toinen säde edustaa sitä, että häneen voi luottaa 100-prosenttisesti. Hän on sanojensa mukainen ihminen. * Kolmas sädie viestittää hänen kyvystään kohdata ihmiset, pienet ja suuret yhdenvertaisina. Jotkut ihmiset ovat kuin mustia aukkoja, jotka imevät toisista ihmisistä voimaa. Kaisamari on päinvastainen: hänen tapaamisensa jälkeen on iloinen, toiveikas ja voimaantunut olo. * Neljäs säde kuvaa hänen kykyjään johtajana. Hän on keskusteleva, inspiroiva ja ratkaisukeskeinen, muttei pakota eikä runttaa, eikä käyttäydy arvaamottamasti. Hänellä on myös järjettömän hyvä stressinsietokyky ja erittäin laaja kokemus johtamisesta sekä kotimaan että ulkomaan kentiltä. Hän osaa myös delegoida. * Viides säde on huumorintaju. Se ilmenee välillä rivien välissä hiljaa hiipien ja välillä äänekkään kuplivana nauruna. Siinä näkyy myös hänen myönteinen ja iloinen elämänasenteensa. Kaisamarista Helsinki saisi loistavan piispan.

Tapio Leinonen, seurakuntapastori

Helsinki tarvitsee piispan, joka on ihmisille ymmärrettävä ja ihmisyyttä ymmärtävä – sellaisen kuin Kaisamari Hintikka. Hän on syvällinen, kirkon elämää niin paikallisella kuin kansainvälisellä tasolla tunteva teologi sekä lämmin ja lähestyttävä persoona. Helsinki tarvitsee myös piispan, jolla on taito tuoda eri tavoin ajattelevia yhteen – tätä työtä Kaisamari on tehnyt kirkossa maailmanlaajalla tasolla jo pitkään.

Elina Seppänen, TM, uskonnon ja psykologian lehtori, Helsinki

Kaisan kyvykkyys ja aito halukkuus dialogiin ja molemminpuolisen ymmärryksen lisäämiseen on minulle tuttua pitkän ystävyyden kautta. Hänessä yhdistyy rautainen tieto, erittäin sujuva sosiaalinen kanssakäyminen, oppimiskyky ja -halu sekä toivo ja toiveikkuus, ilman turhaa maalailua. En oikein tiedä mikä voisi olla merkittävämpi suositus piispan virkaan kuin Kaisan nykyinen toimi LML:n huipulla. Paitsi toki se, että hän tuntee Suomen luterilaisen kirkon menneet sekä nykyiset käänteet ja Helsingin haasteet ja vahvuudet. Ja että hän on hieno tyyppi joka ei hämmenny tai ala voivotella missään tilanteessa. Teologi Puu-Koskelasta ja maailman huipulta, loistava valinta Helsingin piispaksi!

Janne Nevalainen, DI, projektipäällikkö, Malmin srk

Laajasti sivistynyt ja kansainvälisesti kykynsä osoittanut, yhteistyökykyinen ihminen muuttuvaan maailmaan ja kirkomme uusiin haasteisiin.

Minnamari Helaseppä, seurakuntapastori, TT, Helsinki

Kaisamari on helposti lähestyttävä, taitava yhteyden rakentaja. Hän hallitsee sekä kirkon lokaalit että globaalit kysymykset.

Satu Kantola, kotimaantyön johtaja, pastori, Tuomiokirkkoseurakunta

Kaisamari Hintikka on taitava ja kokenut teologi, jolla on paljon kokemusta dialogista monella tavalla ajattelevien ihmisten kanssa. Hän on lämmin ihminen, joka ymmärtää elämää sen kaikilta kulmilta. Kaisamari tuntee maailmanlaajan kirkon tilanteen ja voi tuoda Helsingin hiippakunnan elämään uusia tuulia.

Reetta Leskinen, rovasti, Hakunila

Avoin, positiivinen, sovitteleva henkilö, jolla on ylivoimainen kokemus kansainvälisistä yhteyksistä ja dialogista erilaisten kristittyjen ja muiden uskontojen edustajien kanssa. Vahva hallinnollinen kokemus ja osaaminen.

Tapio Leskinen, TT, rovasti, Hakunila

Kannatan piispaksi kivaa, rohkeaa, avointa, teologisesti vankkaa kirkkomme naista, joka osaa käyttää taitojaan ja kokemustaan kirkon, yhteiskunnan ja ihmisten yhteiseksi hyväksi. Kaisamarille on keskeistä kristinuskon ydinsanoma: evankeliumi, inhimillisyys, Jumalan kaikkiin ihmiseen kohdistuva rakkaus ja huolenpito. Verraton kansainvälinen kokemus antaa hänelle oivat mahdollisuudet tasa-arvon ja vuoropuhelun vahvistamiseen sekä globaalin vastuumme, lähetystyön ja kansainvälisen diakonian, edistämiseen kirkossa ja yhteiskunnassa.

Anu Wartiovaara, akatemiaprofessori ja Kaisamari Hintikan ystävä

Kaisamari Hintikka on aikaansaapa, ennakkoluuloton, rohkea ja viisas asiantuntija. Hän on vahvasti sekä kansainvälinen että suomalainen. Uskon että nämä ominaisuudet tekevät hänestä erinomaisen piispan.

Freija Özcan, Sanan toimituspäällikkö, Helsinki

Olen oppinut tuntemaan Kaisamarin helposti lähestyttävänä ihmisenä, jossa on sisältöä ja jolla on näkemystä kirkosta ja seurakuntaelämästä. Erityisesti minuun tekee vaikutuksen se, että hän on nainen, jolle on tuttua uran ja perheen yhdistäminen. Tuntee siis minunkin todellisuuttani.

Outi Lepola, valt.tri, Vuosaari

Kaisamarin kirkko on ihmistä varten. Hän osaa keskustella rakentavasti ja uskaltaa pohtia kirkon roolia maailmassa ja tulevaisuudessa.

Aaro Rytkönen, johtaja, Muscat, Oman

Helsingin hiippakunnan alue on tulevaisuudessa entistä monikulttuurisempi. Samoin hiippakunnan seurakunnilla tulee olemaan nykyistä enemmän omia painotuksiaan. Hiippakunta tarvitsee piispan, joka on tottunut paineenkin alla pitämään kiinni sillanrakentajan roolistaan erilaisten toimijoiden välillä. Tässä tilanteessa Kaisamari on erinomainen valinta piispaksi. Hän on tottunut toimimaan haasteellisissa paikoissa hyvinkin erilaisten teologisten ajattelumallien välillä. Myös silloin kun yhteistä kieltä ei välttämättä edes ole. Tämä on vahva kirkollisen johtajan ominaisuus.

Leena Märsylä, rovasti, Herttoniemi

Olen työskennellyt Kaisamarin kanssa usean vuoden samassa työyhteisössä Kirkkohallituksen ulkoasiain osastolla ennen kuin hän siirtyi kansainvälisiin tehtäviin Geneveen. Kokemuksesta tiedän, että hänellä on kanssakäymisen taito, perusteellista teologista tietämystä, kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa, kansainvälistä osaamista ja tunnettavuutta, hän on luotettava, kuunteleva, harkitseva, analyyttinen, saa asioita aikaiseksi, hän on hauska ja lämmin… Listaa voisin jatkaa edelleenkin enkä sortuisi ylisanoihin.

Vilma Saarinen, teologian ylioppilas

Kaisamarin halu toimia sisäisen ykseyden edistäjänä ja vahva kokemusasiantuntijuus ekumeniasta sekä uskontodialogista ovat juuri sitä, mitä kirkko Helsingissä mielestäni tarvitsee.

Heikki Nenonen, seurakuntapastori, Kerava

Piispan tulee olla vahva teologi ja asiaosaaja. Hänellä tulee olla näkyä ja kykyä liittää suomalainen luterilaisuus ja sen piirissä käytävä keskustelu kansainväliseen kontekstiin, ammentaa sieltä meille ja päinvastoin. Kaisamari täyttää nämä kriteerit erinomaisesti.

Tytti Matsinen, ihmisoikeusasiantuntija, TkK, TK

Kaisamari näkee Suomen evankelisluterilaisen kirkon kokonaisvaltaisesti, globaalin Kristuksen kirkon näkökulmasta. Hän on työssään kohdannut eri tavoin ajattelevia, teologisesti oppineita ja monin tavoin sivistyneitä ihmisiä ja kirkkoja, jotka ajattelevat asioista eri tavoilla – mutta silti uskovat samaan Jumalaan. Kaisamari kykenee keskusteluun ja osaa luoda näköaloja ulos- ja eteenpäin.

Anita Ahtiainen, kouluttaja, päätoimittaja

Kaisamari on tehnyt työtä, jossa näköala on laaja. Siltä pohjalta on mahdollisuus luoda toimivia rakenteita erilaisten ihmisten yhteiselle työlle Kristuksen kirkossa.

Sampo Muurinen,  turistipappi (eläk. apulaisjohtaja, Kirkkohallitus, Diakonia ja sielunhoito)

Laaja kansainvälinen kokemus ja sitä kautta hyvät ekumeeniset yhteydet. Siten myös taitoa ja ymmärrystä ekumeniaan sekä lähellä että kaukana. Yhdistävää piispaa tarvitaan! Vrt. esim. Helsingin seurakuntien alkava yhteisen seurakuntatyön erinomainen Ristin Suojassa- hanke / projektityöntekijä Nora Repo!

Pekka Iivonen, Opetusneuvos

Minusta osaavin ja sopivin tehtävään, kotimaista ja kansainvälistä kokemusta. Monipuolinen ammattitaito. Esiintymiskykyinen ja viran edellyttämän julkisuuskuvan hyvin osaava ja esikuvallinen ihmisille. Ekumeeninen ja ihmiset edellä kulkeva.

Nina Pääkkönen, Geneven suomalainen seurakuntaneuvosto ja vapaaehtoinen kanttori

Kaisamari, kiitos yhteistyöstäsi Geneven suomenkielisessä kirkollisessa toiminnassa. Urasi Luterilaisessa maailmanliitossa on ollut nousujohteinen, mutta silti sinulla on ollut aikaa vapaaehtoistyölle koko Genevessä olosi ajan sekä halua palvella suomalaisia taidolla ja lämmöllä, kohdaten heitä elämän erilaisissa tilanteissa. Sinusta huokuu arvostus kanssaihmisiäsi kohtaan, ja olet sanojesi mittainen. Sinussa on voimaa toimia, herkkyyttä kohdata ja tahtoa palvella.

Katri Himmanen, lastenohjaaja

Laaja alainen näkemys seurakuntatyöstä. Virkistävä.

Annmari Salmela, tuottaja, Mum

Kaisamarissa yhdistyy kaikki sellainen, mitä piispanviran hyvä hoito vaatii: teologinen osaaminen selkeällä ulosannilla, moniosaavan työyhteisön johtamisen taito, ihmisten kohtaaminen tasaveroisesti – tiivistäen: ilo, elo ja äly.

Kari Kopperi, kirkon koulutuskeskuksen johtaja

Tarvitsemme teologisesti viisasta ja yhteistyökykyistä naista johtamaan Helsingin hiippakuntaa.