Työkokemus ja erityisosaaminen

Perustiedot Kaisamarista

 • Syntynyt 1967
 • Teologian maisteri 1993
 • Teologian tohtori 2000. Väitöskirja The Romanian Orthodox Church and the World Council of Churches, 1961–1977
 • Tutkijana Helsingin ylipistossa, 1995–2002, vierailevana tutkijana London School of Slavonic Studiessa 1999
 • Työalasihteeri ja teologisten asioiden sihteeri kirkkohallituksen ulkoasiain osastolla 2002–2011
 • Pappisvihkimys 2009
 • Euroopan kirkkojen konferenssin (EKK) dialogikomission johtaja 2011–2012
 • Luterilaisen maailmanliiton (LML) apulaispääsihteeri ja teologian osaston johtaja 2012–
 • Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti, ranska, saksa
 • Naimisissa, yksi lapsi

Teologinen asiantuntemus

 • Luterilaisessa maailmanliitossa vastuualueena ekumeeniset oppikeskustelut tutkimushankkeet, aiheina muun muassa luterilainen identiteetti, vaikuttamistoiminta, julkinen teologia ja sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus
 • Kansainvälinen ekumeeninen kokemus Euroopan kirkkojen konferenssissa ja Luterilaisessa maailmanliitossa
 • Suomessa lähes 10 vuoden kokemus kirkkohallituksen ulkoasiainosaston teologisten asiain yksikössä, ollut mukana kotimaisissa ja kansainvälisissä ekumeenisissa oppikeskusteluissa katolilaisten, ortodoksien, anglikaanien, helluntailaisten kanssa
 • Pitkä kokemus tutkimushankkeista, jotka liittyvät kirkon ja valtion suhteisiin sekä kirkkojen rooliin Euroopan yhdentymisprosessissa

Esimies- ja johtamiskokemus

 • Luterilaisen maailmanliiton osastonjohtajana lähiesimiestehtävät asiantuntijaorganisaatiossa
 • Luterilaisen maailmanliiton ekumeenisten asioiden apulaispääsihteerinä johtoryhmän jäsen, tehnyt ja toteuttanut globaalia strategiaa
 • Vastuu Luterilaisen maailmanliiton globaalien oppikeskustelujen edistämisestä ja suhteista ekumeenisiin kumppaneihin (muun muassa Kirkkojen maailmanneuvostoon)
 • Euroopan kirkkojen konferenssissa dialogikomission johtajana yksikön esimies ja johtoryhmän jäsen
 • Kansainvälisten  ja kotimasten tutkimushankkeiden koordinointitehtävissä Helsingin yliopistossa
 • Muutosjohtaminen: Euroopan kirkkojen konferenssissa organisaatiouudistuksen valmistelu, Luterilaisessa maailmanliitossa uuden strategian käyttöönotto, uuden osaston työn käynnistäminen
 • Esimiehenä tasapuolinen, kuunteleva, lojaali ja kannustava, työtoverina pidetty, luotettu ja arvostettu

Verkostot

 • Erinomaiset kansainväliset kirkolliset ja ekumeeniset verkostot sekä luterilaisten kirkkojen että muiden kirkkoliittojen kesken
 • Hyvät verkostot teologisiin tiedekuntiin ja seminaareihin sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti
 • Hyvät ja monipuoliset yhteiskunnalliset verkostot Suomessa, etenkin pääkaupunkiseudulla
 • Helposti lähestyttävä ja myönteinen, luontainen verkostoituja, joka osaa myös yhdistää ihmisiä

Kokemus kirkon käytännön työstä

 • Käpylän seurakunnan luottamushenkilönä kahdeksan vuotta ja opiskeluaikana useissa seurakunnissa erilaisissa tehtävissä, muun muassa kesäteologina
 • Kirkkohallituksen ulkoasiain osastossa vastasi ystävyysseurakuntatyön koordinoinnista ja seurakuntien kansainvälisen työn koulutuksesta. Tässä yhteydessä kävi neuvotteluja myös esimerkiksi Inkerin kirkon kanssa.
 • Geneven suomalaisen seurakunnan vapaaehtoinen pappi vuodesta 2011 alkaen